Facebook Instagram YouTube Hľadaj Šípka Dokument Menu Close

Enviromentálne riešenia

Nebojte sa náročných environmentálnych požiadaviek EÚ, naše flexobazény, lagúny, miešacie systémy a kalové čerpadlá vám ich pomôžu splniť rýchlo a efektívne. Ponúkame vám komplexné riešenie skladovania močovky, hnojovice a iných tekutých zložiek na vašom družstve.

Spracovanie a skladovanie močovky

Prekrytie nádrží

Spracovanie hnoja