Facebook Instagram YouTube Hľadaj Šípka Dokument Menu Close

Merkanta úspešná na Agrosalóne 2017

Srdečne ďakujeme všetkým návštevníkom našej expozície na 6. medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárskej techniky AGROSALÓN 2017.

Ocenenie pre Merkantu za MooMonitor+

Ocenenie pre Merkantu za MooMonitor+

Na 6. medzinárodnom veľtrhu poľnohospodárskej techniky AGROSALÓN 2017 sme získali cenu veľtrhu v kategórii Stroje a technológie v živočíšnej výrobe za produkt MooMonitor+. Ďakujeme!

Z našich noviniek