Facebook Instagram YouTube Hľadaj Šípka Dokument Menu Close

Abbi-Aerotech

Ventilácia, ochladzovacie a vykurovacie riešenia pre mliečne a hydinové farmy.

Holandská firma Abbi-Aerotech už takmer 30 rokov poskytuje ventilačné, ochladzovacie a vykurovacie riešenia pre chov hospodárskych zvierat.

Abbi-Aerotech

Krajina

Holandsko

Založené

1990

Merkanta

Výhradný dovozca pre SR

www.abbi-aerotech.com